Monthly Archives: juli 2020

Hydroponisk odling

Hydroponisk odling innebär att odla endast i vatten och något substrat, t.ex. näringslösning.

Hydroponisk odling passar bra att kombinera med odling i växthus eftersom plantorna trots värmen inte får vattenbrist.

Odlar man inomhus behövs ofta även tillskott av ljus, speciellt under den mörka delen av året. En växt skall dock inte ha obegränsat med ljus, den måste ha vila med mörker också.

Läs mer